Uddannelsestilbud på grundskoleniveau - til voksne over 25 år

Skive - Viborg HF & VUC - Almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til voksne over 18 år, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag.

Almen voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til voksne over 18 år, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag.

Se uddannelse

Skive - Viborg HF & VUC - Forberedende voksenundervisning

FVU er undervisning for voksne, der vil være bedre til at læse, skrive og regne.

FVU er undervisning for voksne, der vil være bedre til at læse, skrive og regne.

Se uddannelse

Skive - Viborg HF & VUC - Ordblindeundervisning for voksne

En uddannelse for ordblinde, som gør det nemmere at varetage et job. Der undervises bl.a. i IT.

En uddannelse for ordblinde, som gør det nemmere at varetage et job. Der undervises bl.a. i IT.

Se uddannelse
Forberedende ungdomsuddannelser - op til 25 år

FGU Midtjylland - Almen grunduddannelse

Her får du undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag.

Her får du undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag.

Se uddannelse

FGU Midtjylland - Produktionsgrunduddannelse

Undervisningen foregår på værksteder og er især for dig, som lærer bedst med værktøj i hånden.

Undervisningen foregår på værksteder og er især for dig, som lærer bedst med værktøj i hånden.

Se uddannelse

FGU Midtjylland - Erhvervsgrunduddannelse

Sporet henvender sig primært til dig, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Sporet henvender sig primært til dig, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Se uddannelse
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU-Viborg

STU er et undervisningstilbud for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder.

STU er et undervisningstilbud for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder.

Se uddannelse

Havredal Praktiske Uddannelser

Havredal Praktiske Uddannelser er for unge med særlige behov, som vil udvikle sig fagligt i trygge rammer.

Havredal Praktiske Uddannelser er for unge med særlige behov, som vil udvikle sig fagligt i trygge rammer.

Se uddannelse

Springbrættet

Springbrættet er et uddannelses- og aktiveringstilbud til unge med særlige behov.

Springbrættet er et uddannelses- og aktiveringstilbud til unge med særlige behov.

Se uddannelse
Uddannelsestilbud til udlændinge over 18 år

Sprogcenter Viborg - Danskuddannelser

Danskuddannelserne (DU) er et kompetencegivende tilbud til voksne udlændinge, der gerne vil lære at kommunikere på dansk – på alle niveauer. Undervisningen er målrettet beskæftigelse.

Danskuddannelserne (DU) er et kompetencegivende tilbud til voksne udlændinge, der gerne vil lære at kommunikere på dansk – på alle niveauer. Undervisningen er målrettet beskæftigelse.

Se uddannelse

Sprogcenter Viborg – Forberedende voksenundervisning (FVU)

Sprogcentret udbyder FVU for tosprogede, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og regne og bruge digitale redskaber i dagligdagen og på arbejdet.

Sprogcentret udbyder FVU for tosprogede, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og regne og bruge digitale redskaber i dagligdagen og på arbejdet.

Se uddannelse

Sprogcenter Viborg – Ordblindeundervisning (OBU)

Sprogcentret udbyder OBU for tosprogede, der får lettere ved at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Der bruges IT-redskaber i undervisningen.

Sprogcentret udbyder OBU for tosprogede, der får lettere ved at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Der bruges IT-redskaber i undervisningen.

Se uddannelse

Erhverv

Det er ikke tilfældigt, at det hedder Karriereby Viborg. En lang række spændende virksomheder står klar med jobs, når du har færdiggjort din uddannelse.
Karriereby Viborg – gør dig klar!