Fagretninger

På dagen var følgende fagretninger repræsenteret:

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Kontor, handel og forretning
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Teknologi, byggeri og transport

Læs mere om fagretningerne her

Program og oversigtskort

Kl. 09.00-10.00
Indskrivning

Kl. 10.00-10.15
Velkomst

Kl. 11.00-13.00
Special Skills Stafetten

Kl. 11.00-13.00
Frokost

Kl. 13.00-13.15
Overrækkelse af præmier

Kl. 14.00
Tak for i dag

Vi står bag Special Skills
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed