EUX

EUX på Asmildkloster

Med en EUX landbrug på Asmildkloster Landbrugsskole får du mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Uddannelsen er et godt udgangspunkt for at arbejde i landbruget, som driftsleder eller selvstændig landmand. De ekstra kompetencer som de gymnasiale fag giver dig, klæder dig optimalt på til at udvikle og drive fremtidens landbrug.

EUX Business på Mercantec

Med EUX Business på Mercantec får du både studentereksamen og erhvervsuddannelse i ét.

EUX Business er en erhvervsfaglig studentereksamen, hvor du samtidigt bliver faglært inden for butik, kontor, handel eller event. Bagefter kan du gøre karriere i erhvervslivet eller tage en videregående uddannelse.

EUX på Midtbyens Gymnasium

Med en EUX på Midtbyens Gymnasium får du en studentereksamen og erhvervsuddannelse i ét. Fokus er på at få teori og praksis til at følges ad. Når du er færdig med studiet, kan du enten gøre karriere i erhvervslivet – eller bruge din studentereksamen til at læse videre med.

.

HF

HF på Bjerringbro Gymnasium

HF på Bjerringbro Gymnasium er for dig, der ønsker en toårig gymnasial uddannelse, der giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. På Bjerringbro Gymnasium kan du vælge mellem to fagpakker: HF-Uniform og HF-Society & Health. I løbet af de to år på gymnasiet, vil du opleve et tæt samspil mellem den teoretiske undervisning og den praktiske virkelighed. Blandt andet kommer du løbende i projekt- og praktikforløb.

HF på Viborg Gymnasium

Med en HF på Viborg Gymnasium, får du en uddannelse, der sætter fokus på både trivsel og faglighed, og som giver adgang til alle korte og mellemlange uddannelser. På HF vælger du en fagpakke, som retter sig mod bestemte videregående uddannelser, og på HF er der i det hele taget en blanding af teori og praksis i det daglige. En særlig HF-uddannelse på Viborg Gymnasium er Visuel HF, der tager tre år, og som er et samarbejde mellem gymnasiet og The Animation Workshop.

.

HHX

HHX på Midtbyens Gymnasium

På Midtbyens Gymnasium kan du vælge en HHX, hvor du får fag som innovation, afsætning, erhvervsjura og virksomhedsøkonomi. Du kan vælge mellem syv forskellige studieretninger, blandt andet Jura, Apple Innovation, Marketing og Samfund og International Business.

.

HTX

HTX på Midtbyens Gymnasium

Med en HTX på Midtbyens Gymnasium får du fag som teknologi, innovation, programmering, fysik, kemi og design. Her kan du vælge mellem studieretningerne Science Talent, Game Design, Robotteknologi, Sundhedsteknologi og Biotek Mat/ Biotek idræt.

.

IB

IB på Viborg Katedralskole

På Viborg Katedralskole kan du vælge en ”IB Diploma and PreIB”. IB (International Baccalaureate Diploma Programme) er internationalt anerkendt over hele verden, og åbner dørene for universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner. På PreIB har du de samme fag som i 1.g, men alle på engelsk. På ”IB Diploma” (2.g/3.g) skifter du til det internationale skolesystem med seks selvvalgte fag.

.

STX 

STX på Bjerringbro Gymnasium

På Bjerringbro Gymnasium kan du vælge mellem STX-retningerne: BeGlobal, BeScience og Business, som tilsammen har 11 forskellige studieretninger. På Bjerringbro Gymnasium kan du vælge kunstneriske og kreative fag – som f.eks. musik, mediefag og billedkunst. Derudover har gymnasiet et særligt skarpt fokus på innovation og iværksætteri.

STX på Viborg Gymnasium

På Viborg Gymnasium er der mange STX-studieretninger og valgfag. Udover samfundsfaglige, sproglige, naturvidenskabelige og kunstneriske studieretninger har gymnasiet også Danmarks eneste studieretning med mediefag og informatik. På Viborg Gymnasium lærer du at bruge dine fag sammen med andre for at skabe ny viden og nye muligheder.

STX på Viborg Katedralskole

På Viborg Katedralskole kan du vælge en STX indenfor det naturfaglige, samfundsfaglige, humanistiske og kunstneriske område. Viborg Katedralskole har et stærkt internationalt fokus, og giver dig mulighed for at udvide dit internationale udsyn. Viborg Katedralskole er også et Idrætsgymnasium, hvor du kan kombinere sport og uddannelse. På Art-GK kan du udfolde din interesse for musik, billedkunst, musical, teater eller skrivekunst.

Videregående uddannelser

Viborg har en lang række videregående uddannelser, og paletten udvides konstant takket være et tæt samarbejde med erhvervslivet. Den internationalt anerkendte animationsskole er ét eksempel, og maskinmesterskolen, som åbner i 2021, et andet.