Fra hjemmeplejen til psykiatrien

Under social og sundhedsassistentuddannelsen, skal du igennem flere praktikker. Derfor har jeg både været i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen. Min seneste praktik var i psykiatrien, hvor jeg var på et døgndækket bosted. Under den resterende del af uddannelsen er der en praktik på sygehuset og så en igen på plejehjem. Man kommer ud og prøver det hele, hvilket er super fedt, for på den måde får jeg mulighed for at mærke efter ’hvad er det egentlig der er mig’. Samtidig bliver man introduceret for områder, man ellers ikke vil søge hen imod.

Praktik giver erfaring

Den erfaring du får igennem en praktik kan ikke sammenlignes med den erfaring du får på skolen. Det er det gode ved den her uddannelse. Samtidig er det fedt, at uddannelsen giver muligheder for at prøve flere områder inden for faget, for så får man også prøvet sine egne grænser af. Hvor meget kan du holde til og tackle.

Spændende og varierende arbejdsopgaver

Samarbejde med borgerne har været en af de primære arbejdsopgaver. Og støtte dem i deres dagligdag og have samtaler med dem alt efter hvordan dagen skal være. Er der nogle ting som går dem på. F.eks. så kan det være, at der er en der har selvskadende tanker. Hvordan reagerer man der? Skal man finde på nogle aktiviteter, så man kan få borgerens tanker væk. Vi arbejder selvfølgelig ud fra de mål borgeren har. Aktivering af borgeren f.eks. ved at spille Wii med dem eller tegne eller andre fællesaktiviteter i fællesarealerne. Vi skal hjælpe dem med at skabe struktur, da det kan være en udfordring for dem. Medicinhåndtering. Meget forskellige opgaver. Den ene dag, er det en ting der fylder og så den anden dag er det noget andet.

En fremtid inden for psykiatrien

Hvis man f.eks. kun var i praktik en eller to steder, så kan det være man ikke får kendskab til psykiatrien og så søger man måske ikke derhen. Jeg vil selv helst arbejde inden for psykiatrien, hvorimod plejehjem og hjemmeplejen ikke er så meget mig. Det kan for mig godt blive lidt for ensformigt. Til gengæld synes jeg ikke at to dage er ens i psykiatrien, og det er nok der, at jeg selv ser mig i fremtiden.