Vejen til en EUX

Min vej til EUXen har ikke været en direkte vej. Mens jeg var på efterskole, fandt jeg ud af, at det ikke var noget for mig og valgte at droppe ud. Min far arbejder også ved SP Moulding, og jeg kom derfor her ud for at arbejde. Produktionschefen herude spurgte mig, om en automatiktekniker-uddannelse kunne være noget for mig, og så var jeg med en svend rundt i en måned, hvor jeg fik lov til at prøve de forskellige maskiner og komme rundt i forskellige afdelinger. Det kunne jeg enormt godt lide, men samtidig vidste jeg også, at det skulle være en EUX, så jeg har andre muligheder, hvis det nu ikke er noget for mig alligevel. Det var også rart, at jeg allerede inden, jeg startede på skolen havde praktisk erfaring fra virksomheden.

En uddannelse, der åbner for nye muligheder

Som EUX automatiktekniker får man både et svendebrev og en studentereksamen. Vi lærer om programmering og styringer af maskiner, robotter og meget mere. Når jeg er ude hos virksomheden, er jeg med til at sætte nye maskiner op og få dem til at virke. SP Moulding er underleverandør af plastemner til virksomheder, og der er stor forskel på, hvad virksomheder efterspørger. Det betyder, at jeg også får lov til at prøve forskellige ting. På den måde får jeg lov til at afprøve det, som jeg lærer i skolen. Uddannelsen giver god anledning til videreuddannelse, da den giver de samme muligheder, som en STX. Det betyder også, at det til tider kan være hårdt og intenst, fordi der er meget, der skal læres.

Rød tråd mellem fagene

Kombinationen af skole og virksomhed betyder, at man hele vejen igennem kobler det, som man lærer i skolen, sammen med praktisk erfaring. Mange af vores gymnasiefag har en tilknytning til vores erhvervsfag. Det betyder at en dansk opgave typisk vil have en tråd til et emne i et af vores erhvervsfag, og f.eks. skulle vores matematikopgave afspejle vores fagretning. På den måde ved man også, hvordan man skal bruge de ting man lærer i skolen i den virkelige verden. Hvis jeg f.eks. har haft et emne i skolen, så kommer jeg også til at arbejde mere med det i virksomheden. Mit hovedforløb handlede om robotter, hvorefter jeg fik lov til at stå lidt mere på egen hånd med robotter herude.

Om at være pige i faget

Jeg får ofte en kommentar om, at jeg er pige i faget. Når folk spørger, hvad jeg laver, og jeg fortæller, at jeg er automatiktekniker, har jeg oplevet at få undrende blikke. Det er en blanding af, at de ikke ved, hvad en EUX-uddannelse er, og en undren over, at jeg som pige har valgt den her vej. For mig er det vigtigt, at jeg laver noget, som jeg synes er spændende og vide, at der er gode muligheder for at få job efter uddannelsen og det har ingen betydning, hverken i undervisningen eller hos virksomheden, hvor jeg bliver behandlet lige præcis som alle andre. Jeg bliver også inspireret, når jeg ser andre piger og kvinder i faget. Måske kan jeg også være med til at inspirere andre piger til at vælge en EUX.