Viborg er Danmarks ”animationshovedstad”

Viborg er Danmarks ”animationshovedstad” takket være The Animation Workshop, der regnes for en af verdens bedste animationsskoler. I tilknytning til skolen er der en kreativ klynge af animationsvirksomheder, og Viborg har således nogle helt unikke forudsætninger for at udvikle og arbejde med animation.
Den visuelle industri er både nationalt og internationalt i kraftig vækst – og netop de visuelle kompetencer er interessante, fordi de kan være med til at skabe vækst og udvikling i andre brancher.

Kreativt miljø

Et andet kreativt miljø findes omkring Medieskolen, som er en ud af to skoler i Danmark, der uddanner fotografer og film- og TV produktionsteknikere. Samtidig har VIA University College fokus på at udnytte teknologien og mulighederne i den visuelle formidling gennem ingeniøruddannelsen indenfor Augmented Reality og Virtual Reality.
I Viborg har vi uddannelser, kompetencer og virksomheder indenfor mange forskellige medier – animation, film, TV, foto, web, spil, app, AR og VR. De kreative uddannelser samarbejder bredt og på tværs af uddannelser og erhverv.

Oversigt over virksomheder

Adgangsgivende uddannelser

Syntes du at det visuelle område er interessant – og har du lyst til at se mere om de uddannelser, der giver dig kompetencer og mulighed for en karriere indenfor området i Viborg.