Pædagogik i et tværfagligt fokus

Pædagoguddannelsen er den største uddannelse på VIA University College i Viborg med specialer inden for dagtilbud, skole- og fritid samt social- og specialpædagogik.
I Viborg udnytter og udvikler vi praksis imellem forskellige uddannelser. For eksempel er der fokus på medier og digital kultur, sundhedsfremme og bevægelse samt natur og udeliv. Men også den tværfaglige og internationale dimension sættes i spil - eksempelvis gennem ’Creative learning and animation’ og ’Social entrepreneurship’.

Læring og animation

Læreruddannelsen i Skive hører under Campus Viborg – og sammen med The Animation Workshop og pædagoguddannelsen undervises kommende lærere og pædagoger i produktionsorienteret læring med afsæt i film- og mediepædagogiske redskaber og metoder til brug i forskellige fag og til forskellige målgrupper.
I Viborg har vi pædagogisk personale i daginstitutioner, skoler, klubber, specialinstitutioner og som konsulenter. Vi har mange specialområder blandt andet i relation til Region Midtjylland. Her er mange forskellige jobs indenfor normal og specialområdet.

Oversigt over virksomheder

Se adgangsgivende uddannelser

Syntes du at læring og pædagog er interessant – og har du lyst til at se mere om de uddannelser, der giver dig kompetencer og mulighed for en karriere indenfor området i Viborg.