En mangfoldighed af offentlige arbejdspladser

Viborg er centrum for en lang række offentlige institutioner, uddannelser og administrative myndigheder og internationale sekretariater – og har som følge heraf en stor mangfoldighed af jobs.

Byen er regionshovedsæde med hospital og mange specialiserede enheder inden for sundhedsvæsnet. Derudover har Viborg en lang historik på det juridiske område og har på den baggrund mange arbejdspladser i både byretten, Vestre Landsret samt i de mange styrelser og ankenævn, som er placeret i Nævnenes Hus. Både indenfor det juridiske og sundhedsfaglige område er der et tæt samarbejde med Aarhus Universitet om praktik og studiejob.

Krumtap i det danske forsvar

Flyvestation Karup er Nordeuropas største flyvestation. Operation Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for ’Tactical Support’, ’Air Base Support’ og ’Mission Support’. Derudover har Midt- og Vestjyllands Politikreds en station i Viborg.

De mange offentlige erhverv spænder bredt og relaterer til en lang række uddannelser indenfor offentlig administration og forvaltning.

Oversigt over virksomheder

Se adgangsgivende uddannelser

Syntes du at uddannelse og job i det offentlige er interessante – og har du lyst til at se mere om de uddannelser, der giver dig kompetencer og mulighed for en karriere indenfor området i Viborg.