KarriereMovers Viborg

Karrierenetværket for dig, som er ambitiøs og karriereorienteret fra start af din karriere. Du er under 30 år, relativt nyuddannet, og i starten af dit første ”rigtige” fuldtidsjob i en virksomhed i Viborg kommune. Du ønsker at opbygge et stærkt netværk og kendskab til Viborg og omegn, og du har interesse i at udvikle dine professionelle og personlige kompetencer.

Det giver netværket dig:

En stærk personlig udvikling – herunder:

 • Styrkede professionelle kompetencer.
 • Styrket selvtillid og performance som professionel medarbejder.
 • Stærkere kendskab til det lokale erhvervsliv.
 • Et stærkere lokalt netværk med andre ligesindede og karriereorienterede medarbejdere, som du kan sparre med hele vejen gennem din karriereudvikling.

Rammerne for netværket

 • Otte netværksmøder med et karriererelateret tema og evt. en oplægsholder samt to sociale arrangementer indenfor 12 måneder med start i oktober 2021.
 • Alle netværksdeltagere udfylder en kompetenceprofil, som uddeles i netværksgruppen med formålet at lære hinanden hurtigere at kende.
 • Netværksmøderne afholdes på skift hos netværksdeltagerne med mulighed for en introduktion til virksomheden efterfulgt af drøftelse og dialog i det lukkede netværk omkring et specifikt karrieretema. Mødeplan nedenfor.
 • Business Viborg er tovholder for netværket og indkalder til møder, udarbejder dagsorden og leder netværket.
 • LinkedIn gruppe er oprettet til sparring og evt. koordinering imellem møderne.
 • Værtsvirksomheden står for forplejning (kaffe/the/vand).

Mødeplan

 • Netværksmøde d. 14. oktober kl. 15-18 – afholdt hos Ullits & Winther
 • Netværksmøde d. 11. november kl. 15-18 – afholdes hos Ejlskov Design.
 • Netværksmøde d. 9. december kl. 15-18 – afholdes hos EVIDA
 • Socialt arrangement d. 21. januar
 • Netværksmøde d. 3. februar kl. 15-18
 • Netværksmøde d. 17. marts kl. 15-18
 • Netværksmøde d. 21. april kl. 15-18
 • Netværksmøde d. 19. maj kl. 15-18
 • Netværksmøde d. 16. juni kl. 15-17
 • Socialt arrangement d. 16. juni kl. 17-?

NB: Vi forbeholder os retten til små ændringer løbende.

Engagement og fortrolighed

Udbyttet af netværket hænger tæt sammen med dit engagement og din fortrolighed. Det forventes derfor, at du prioriterer deltagelse i netværket så højt som muligt, og at du som udgangspunkt deltager hver gang. Deltagelse i sociale arrangementer er lige så vigtig, da det knytter gruppen sammen og kun derved, sikrer vi et forum, der giver plads til tillid, fortrolighed og udbytterige dialoger.

Prisen for netværket:

6.000 DKK + moms pr. person betalt af arbejdsgiveren.

Beløbet forfalder i oktober. Sker din indmeldelse i løbet af en netværksperiode, betales forholdsvist.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til Anne Christine Forum Harritz, inden d. 15. juli, i en igangværende netværksperiode.

Plads til flere

KarriereMovers Viborg er et nyt karrierenetværk under opbygning, hvor der er plads til flere ambitiøse unge medarbejdere.

Deltag uforpligtende i et netværksmøde og se om netværket er noget for dig.

Vi har max. 14 pladser.

Deltagere i KarriereMovers:

 • Simone Nielsen, Indkøbsassistent, F&H A/S
 • Janne R. S. Nielsen, Kundeservicemedarbejder, EVIDA A/S
 • Søren Madsen, Kundservice- og projektmedarbejder, EVIDA A/S
 • Anders Hendriksen, Digital Designer, Ejlskov Design ApS
 • Mark Jensen, Indkøbsassistent, JP Group A/S
 • Alexander Wilstrup, Sales Controller, JP Group A/S
 • Jeppe Grønberg, Underviser og projektmedarbejder, STU – Viborg Kommune
 • Kristine Kildahl, Revisor, Ullits & Winther
 • Jelena Zwezdova, Revisor, Ullits & Winther

Har du lyst til at være en del af netværket eller høre mere om det, så kontakt Anne Christine Forum Harritz - anha@buvi.dk / +45 50434664