KarriereMovers Viborg

Et karrierenetværk for dig, som er ambitiøs og karriereorienteret fra start af din karriere. Du er relativt nyuddannet og du er i starten af dit første ”rigtige” fuldtidsjob i en virksomhed i Viborg kommune. Du har et ønske om at opbygge et stærkt netværk i Viborg og omegn og du har interesse i at udvikle dine professionelle og personlige kompetencer.

Det giver netværket dig:

Et netværk, hvor du kan mødes med andre ligesindede og karriereorienterede medarbejdere i andre virksomheder i Viborg kommune.

Du får en stærk personlig udvikling – herunder:

 • Styrket dine professionelle kompetencer.
 • Opbygget et lokalt netværk som du kan bruge professionelt og privat.
 • Styrket din selvtillid og performance som professionel medarbejder.
 • Kendskab til det lokale erhvervsliv, som åbner for samarbejdsmuligheder og kunder.

Temaer på netværksmøderne:

Kick-off mødet benyttes til at du selv kan byde ind med forslag til temaer. Eksempler kan være:

 • Work-life-balance i praksis – hvordan finder jeg balancen som ung, nyansat og ambitiøs medarbejder, når jeg samtidig føler et behov for at præstere?
 • Bliv en dygtig netværker og brug det.
 • Hvordan bliver jeg en del af teamet og hvordan får jeg sagt fra?
 • Hvordan får jeg feedback fra kolleger og chef, så jeg udvikler mig i den rigtige retning?
 • Personlig branding – sådan brænder du igennem.
 • Hvordan positionerer jeg mig og synliggør mine resultater?
 • Hvordan skaber jeg en effektiv arbejdsdag – lavpraktiske redskaber.
 • Arbejd med dit eget mindset og skab succes.

Rammerne for netværket:

 • Kick-off møde torsdag d. 2. september kl. 15.00-18.00 hos Business Viborg med Borgmester Ulrik Wilbek som kick-off taler. En medarbejder fra Business Viborg følger op på hver enkelt deltager, om interessen for at forsætte i netværket. Du er også velkommen til selv at kontakte netværkslederen Anne Christine Forum Harritz. Tilmeld dig Kick-off mødet her.
 • Otte netværksmøder med et karriererelateret tema og evt. en oplægsholder samt to sociale arrangementer indenfor 12 måneder.
 • Alle netværksdeltagere udfylder en kompetenceprofil, som uddeles i netværksgruppen med formålet at lære hinanden at kende, så man kan netværke effektivt.
 • Netværksmøderne afholdes på skift hos netværksdeltagerne, med mulighed for en lille introduktion til virksomheden efterfulgt af drøftelse og dialog i det lukkede netværk omkring et specifikt karrieretema.
 • Det forventes at netværksmøderne afholdes sidst på eftermiddagen med 1-2 måneders mellemrum.
 • Business Viborg er tovholder for netværket og indkalder til møder, udarbejder dagsorden og leder netværket.
 • Der oprettes en LinkedIn gruppe for hver netværksgruppe.
 • Værtsvirksomheden står for forplejning (kaffe/the/vand).

NB: Vi forbeholder os retten til små ændringer som følge af input på kick-off eventet.

Engagement og fortrolighed:

Udbyttet af netværket hænger tæt sammen med dit engagement og din fortrolighed. Det forventes derfor at du prioriterer deltagelse i netværket så højt som muligt, og at du som udgangspunkt deltager hver gang. Deltagelse i sociale arrangementer er lige så vigtig, da det knytter gruppen sammen og kun derved sikre vi et forum, der giver plads til tillid, fortrolighed og udbytterige dialoger.

Alle mødedatoer forventes fastsat umiddelbart efter kick-off mødet.

Prisen for netværket:

6.000 DKK + moms

Betales af arbejdsgiveren.

Bemærk:

KarriereMovers Viborg er et nyt karrierenetværk under opbygning. Det forventes at have 10-14 medlemmer i én gruppe for at sikre et fortroligt og tillidsstærkt rum for netværk.