Apple baner vejen

Apple annoncerede i februar 2015, at de ville bygge verdens hidtil største datacenter i Viborg. Datacentret er et såkaldt hyper-scale datacenter på mere end 160.000 m2 med et strømforbrug svarende til næsten 250.000 husstande. Apples valg af Viborg har siden banet vej for flere store datacentre i Danmark – som både Facebook og Google. Danmark er således et af de førende lande i verden med store datacentre.

Marked for specialiseret arbejdskraft

De mange store datacentre i Danmark afføder et markant behov for uddannet arbejdskraft. Dette gælder både faglærte og højt uddannede specialister, som kan sikre den daglige drift, men også understøtte udviklingen af tekniske løsninger både i drift og byggeri.

Som følge af Apples placering i Viborg har ViborgEgnens Erhvervsråd oprettet branche- og interesseorganisationen DDI – Danish Datacenter Industry. DDI samler interesser hos kommuner, forsyningsselskaber og de private aktører i datacenter industrien – og arbejder for at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark.

Oversigt over virksomheder

Adgangsgivende uddannelser

Syntes du at datacenterteknologi området er interessant – og har du lyst til at se mere om de uddannelser, der giver dig kompetencer og mulighed for en karriere indenfor området i Viborg.