Stort vækstpotentiale i landbruget

Viborg er en af landets største landbrugskommuner både i areal og antal beskæftigede. Ud over de ca. 2300 direkte beskæftigede inden for landbrugssektoren, så er et betydeligt antal virksomheder og arbejdspladser i kommunen direkte relateret til landbruget via produktion af landbrugsmaskiner, viden, teknologi, fødevarer og rådgivning. Byen er derudover hjemsted for en af Danmarks største landbrugsskoler, Asmildkloster Landbrugsskole.
I Foulum ligger Aarhus Universitet og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, der huser store dele af universitetets forskning i fødevarer, jordbrug og håndtering af biomasse.

Bæredygtig biomasse

Bioøkonomi handler om, at virksomheder og samfund udnytter bæredygtig biomasse til udvikling af nye produkter. Disse kan i mange tilfælde erstatte produkter, som i dag er baseret på kul, olie, naturgas og syntetisk fremstilling. DCA er hjemsted for Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for Fødevarer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab.
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug understøtter samarbejdet med virksomheder, organisationer og myndigheder. Et stenkast derfra ligger Agro Business Park, et klynge- og innovationsmiljø for virksomheder med viden om fødevarer, jordbrug og landbrugsindustri.

Oversigt over virksomheder

Adgangsgivende uddannelser

Syntes du at bioøkonomi og landbrugsindustriområde er interessant – og har du lyst til at se mere om de uddannelser, der giver dig kompetencer og mulighed for en karriere indenfor området i Viborg