Sexualisterne

Sexualisterne er et hold unge, som gør andre unge klogere på seksualitet. De holder oplæg på skoler om emner som seksualitet, ungdom, prævention og kønssygdomme og sociale medier.

Sexualisterne Viborg
Viborg Ungdomsskoler
Reberbanen 13
Viborg, Denmark
sexualisterneviborg@gmail.
com

Abortlinien

Abortlinien er en anonym telefon- og internetrådgivning for kvinder og mænd. Er du f.eks. uventet gravid, i tvivl, presset eller svigtet - eller har du det svært efter en abort - er der hjælp at hente her.

Abortlinien
Retten til Liv
Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten
48394848

Sex og Samfund

Sex og Samfund er en organisation, som kæmper for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet. Sex og Samfund arbejder nationalt og internationalt for seksuel sundhed, rettigheder, trivsel og plads til mangfoldighed.

Sex og Samfund
Lergravsvej 63, 2. sal
2300 København S
33931010
info@sexogsamfund.dk

Godt at vide som tilflytter

Her kan du finde de væsentligste praktiske informationer, du har brug for som ung og studerende i Viborg.