Når du flytter

Tilflytterinformation

Vi har samlet en masse information til dig om er tilflytter. Kom blandt andet til et af vores gratis velkomstarrangementer.

Vi har samlet en masse information til dig om er tilflytter. Kom blandt andet til et af vores gratis velkomstarrangementer.

Læs mere

Meld flytning til Borgerservice

Skal du flytte, er det vigtigt, at du melder flytning senest fem dage efter, du har skiftet adresse. Flytning skal meldes digitalt til Borgerservice.

Skal du flytte, er det vigtigt, at du melder flytning senest fem dage efter, du har skiftet adresse. Flytning skal meldes digitalt til Borgerservice.

Læs mere

Det gule sygesikringskort

Sundhedskortet er din dokumentation for, at du har ret til ydelser efter sundhedsloven.

Sundhedskortet er din dokumentation for, at du har ret til ydelser efter sundhedsloven.

Læs mere
Styr på økonomien

Lån og indskud

Har du svært ved at skaffe penge til indskuddet til leje af en almen bolig, kan du søge om indskudslån hos kommunen. Du skal søge om indskudslån inden indflytningen, og ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til boligselskaberne.

Har du svært ved at skaffe penge til indskuddet til leje af en almen bolig, kan du søge om indskudslån hos kommunen. Du skal søge om indskudslån inden indflytningen, og ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til boligselskaberne.

Læs mere

SU og SU-lån

Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. For at få SU skal du gå på en uddannelse og opfylde en række betingelser.

Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. For at få SU skal du gå på en uddannelse og opfylde en række betingelser.

Læs mere

Boligstøtte

Som studerende har du mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor i en lejelejlighed, der har eget køkken med afløb. Før du bruger en masse tid på at søge om boligstøtte, er det en god ide at have styr forudsætningerne.

Som studerende har du mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor i en lejelejlighed, der har eget køkken med afløb. Før du bruger en masse tid på at søge om boligstøtte, er det en god ide at have styr forudsætningerne.

Læs mere
Mobilitet og rejser

Det blå sygesikringskort

Rejser du udenfor Danmark, er du ikke dækket af det gule sundhedskort. Du skal i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.

Rejser du udenfor Danmark, er du ikke dækket af det gule sundhedskort. Du skal i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere

Pas

Husk passet, når du skal ud at rejse. For at få fornyet dit pas eller bestille et nyt skal du henvende dig hos Borgerservice på Viborg Rådhus.

Husk passet, når du skal ud at rejse. For at få fornyet dit pas eller bestille et nyt skal du henvende dig hos Borgerservice på Viborg Rådhus.

Læs mere

Kørekort

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning og prøver. Her får du også en ansøgningsblanket, som du skal udfylde for at kunne begynde.

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning og prøver. Her får du også en ansøgningsblanket, som du skal udfylde for at kunne begynde.

Læs mere
Verificering og post

Digital Post

Du kan kontakte Viborg Kommune og andre offentlige myndigheder gennem din digitale postkasse på www.borger.dk. Her kan du foretage al din korrespondance med det offentlige, så du slipper for papir.

Du kan kontakte Viborg Kommune og andre offentlige myndigheder gennem din digitale postkasse på www.borger.dk. Her kan du foretage al din korrespondance med det offentlige, så du slipper for papir.

Læs mere

NemID

NemID er dit eget log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank.

NemID er dit eget log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank.

Læs mere

Sundhedstilbud til unge

Her kan du se de tilbud, som understøtter dig i din sundhed og trivsel som ung og studerende i Viborg.